COBISS

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KADOK, J., PUSSI, K., ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, GAUDRY, É., WEERD, Marie-Cécile de, FOURNÉE, Vincent, LEDIEU, Julian. Epitaxial growth of Al9Ir2Al9Ir2 intermetallic compound on Al(100) : mechanism and interface structure. Physical review materials, ISSN 2475-9953, 2018, vol. 2, no. 4, str. 043405-1-043405-9, doi: 10.1103/PhysRevMaterials.2.043405. [COBISS.SI-ID 31354919], [WoS do 11. 5. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. LESKOVAR, Blaž, ŠTURM, Sašo, SAMARDŽIJA, Zoran, AMBROŽIČ, Bojan, MARKOLI, Boštjan, NAGLIČ, Iztok. Epitaxial growth of a metastable icosahedral quasicrystal on a stable icosahedral quasicrystal substrate. Scripta materialia, ISSN 1359-6462, 2018, vol. 150, str. 92-95, doi: 10.1016/j.scriptamat.2018.03.014. [COBISS.SI-ID 1716063], [JCRSNIPWoS do 2. 6. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 5. 5. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. AKMEHMET, Guliz Inan, ŠTURM, Sašo, BOCHER, Laura, KOCIAK, Mathhieu, AMBROŽIČ, Bojan, OW-YANG, Cleva. Structure and luminescence in long persistence Eu, Dy, and B codoped strontium aluminate phosphors : the boron effect. Journal of the American Ceramic Society, ISSN 0002-7820, 2016, vol. 99, iss. 6, str. 2175-2180, doi: 10.1111/jace.14188. [COBISS.SI-ID 29341479], [JCRSNIPWoS do 2. 4. 2018: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 29. 6. 2018: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9]

4. MILER, Miloš, AMBROŽIČ, Bojan, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, ŠTURM, Sašo, DOLENEC, Matej, JERŠEK, Miha. Mineral and chemical composition of the Jezersko meteorite – a new chondrite from Slovenia. Meteoritics & planetary science, ISSN 1086-9379, 2014, vol. 49, no. 10, str. 1875-1887, doi: 10.1111/maps.12365. [COBISS.SI-ID 1153374], [JCRSNIPWoS do 4. 12. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 26. 7. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. AMBROŽIČ, Bojan, ŠTURM, Sašo, JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda. Structure of the chondrules and the chemical composition of olivine in meteorite Jesenice = Tekstura hondrul in kemijska sestava olivina v meteoritu Jesenice. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2013, 56, št. 1, str. 19-28, ilustr., doi: 10.5474/geologija.2013.002. [COBISS.SI-ID 2184277]

6. AMBROŽIČ, Bojan, ŠTURM, Sašo, JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda. Klasifikacija kamnitih meteoritov in hondrul – primer meteorita Jesenice = Classification of stony meteorites and chondrules – the case of meteorite Jesenice. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2012, 55, št. 2, str. 163-179, ilustr., doi: 10.5474/geologija.2012.011. [COBISS.SI-ID 2105685]

1.04 Strokovni članek

7. AMBROŽIČ, Bojan (avtor, fotograf), MILER, Miloš, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, JERŠEK, Miha (avtor, fotograf), ŠTURM, Sašo. Meteorit Jezersko. Konkrecija : [revija Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije], ISSN 2232-5581, apr. 2014, št. 3, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 2276693]

8. AMBROŽIČ, Bojan, MILER, Miloš, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, JERŠEK, Miha, ŠTURM, Sašo. Meteorit Jezersko. Novice IJS, ISSN 1581-2707. [Tiskana izd.], sep. 2014, št. 170, str. 10-13. [COBISS.SI-ID 2313045]

9. KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), AMBROŽIČ, Bojan. Nova najdba paleozojskega glavonožca iz Karavank. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, sep. 2010, letn. 73, št. 1, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 874741]

1.05 Poljudni članek

10. AMBROŽIČ, Bojan. Vode ni na Marsu, morda pa je v njem. Delo, ISSN 0350-7521, 2. avg. 2018, letn. 60, št. 176, str. 14. [COBISS.SI-ID 31615527]

11. AMBROŽIČ, Bojan. Kamni iz vesolja, ki jih je dobro poznati : meteoriti in asteroidi. Delo, ISSN 0350-7521, 30. mar. 2017, letn. 59, št. 74, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 291805184]

12. AMBROŽIČ, Bojan, MILER, Miloš, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, JERŠEK, Miha. Odkrit nov slovenski meteorit!. Gea : poljudnoznanstvena revija, ISSN 0353-782X. [Tiskana izd.], december 2013, letn. 23, št. 12, str. 3. [COBISS.SI-ID 2220373]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. VIDMAR, Ines, AMBROŽIČ, Bojan, DEBELJAK, Barbara, DOLŽAN, Erazem, GREGORIN, Špela, GROM, Nina, HERMAN, Polona, KERŠMANC, Teja, MENCIN GALE, Eva, MERNIK, Natalija, ŠVARA, Astrid, TROBEC, Ana, TURNŠEK, Anita, VODEB, Petra, TORKAR, Anja, BRENČIČ, Mihael. Geološki vidiki poplav v Podravju – analiza preboja kanala hidroelektrarne Formin. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports, 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013, (Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 22). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. 2013, str. 161-163, ilustr. [COBISS.SI-ID 1051998]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

14. ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, BELE, Marjan. Dynamic studies of nucleation and growh phenomena of nanomaterials. V: Final program, European Congress on Exhibition on Advanced Materials and Processes, 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece. [S. l.]: FEMS = Federation of European Materials Society. 2017. [COBISS.SI-ID 31129895]

15. ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, BELE, Marjan, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Transmission electron microscopy in liquid environments : a powerful tool for dynamic studies of nucleation and growth phenomena of nanomaterials. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 24. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 28.-30. september 2016, Portorož, Slovenija = 24th International Conference on Materials and Technology, 28-30 September 2016, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016, str. 205. [COBISS.SI-ID31090983]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. VRABEC, Mirijam, JANÁK, Marian, AMBROŽIČ, Bojan, SASINKOVÁ, Vlasta, YOSHIDA, Kenta, ROGAN ŠMUC, Nastja, ŠTURM, Sašo. Microdiamond and moissanite inclusions in garnets from Pohorje Mountains, Eastern Alps, Slovenia. V: EGU Galileo conferences, Leibnitz, Austria, 24-29 June 2018 : exploring new frontiers in fluids processes in subduction zones. [s. l.]: European Geoscience Union. 2018, gC4- Subduction-31. [COBISS.SI-ID 1413470]

17. VRABEC, Mirijam, ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, SURCA, Angelja Kjara, ROGAN ŠMUC, Nastja, ZUPANČIČ, Nina. Microdiamond inclusions in garnets from Pohorje : why are they so important?. V: ZAVAŠNIK, Janez (ur.), et al. 2. slovensko posvetovanje mikroskopistov, 11. in 12. maj 2017, Piran, Slovenija : knjiga povzetkov = 2nd Slovene Microscopy Symposium : book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za mikroskopijo. 2017, str. 35. [COBISS.SI-ID 1336158]

18. AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŠTURM, Sašo. In-situ observations of the growth of the gold nanoparticles. V: PAVLIN, Majda (ur.), et al. Zbornik = Proceedings, 9. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 11. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO) = 9th Jožef Stefan International Postgraduate School Students’ Conference and 11th Young researchers’ Day, [19.-20. 4. 2017, Ljubljana, Slovenija]. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute. 2017, str. 45. El.virnanaslovu http://ipssc.mps.si/proceedings/Proceedings_IPSSC+CMBE_2017.pdfnivečdostopen(15.3.2018). [COBISS.SI-ID 30458919]

19. PRAŠNIKAR, Anže, HODNIK, Nejc, AMBROŽIČ, Bojan, ŠTURM, Sašo, LIKOZAR, Blaž. Modelling of water radiolysis in the liquid cell electron microscopy. V: PAVLIN, Majda (ur.), et al. Zbornik = Proceedings, 9. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 11. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO) = 9th Jožef Stefan International Postgraduate School Students’ Conference and 11th Young researchers’ Day, [19.-20. 4. 2017, Ljubljana, Slovenija]. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute. 2017, str. 75. http://ipssc.mps.si/proceedings/Proceedings_IPSSC+CMBE_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 30491687]

20. AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, BELE, Marjan, ŠTURM, Sašo. First dynamic study of yttrium-based nanoparticles formation at the nanoscale by using transmission electron microscopy combined with the liquid cell. V: PRPAR MIHEVC, Sonja (ur.), PRUNK, Mateja (ur.), PUNGERČAR, Jože (ur.). 10th Young researchers’ day, 31 March, 2016, Ljubljana : program and abstract book. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2016, str. 13. [COBISS.SI-ID 29423911]

21. AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, BELE, Marjan, ŠTURM, Sašo. Three-dimensional characterization of NiSm0.2Ce0.8O2σNi−Sm0.2Ce0.8O2−σ cermet for SOFC anodes by high-resolution FIB-SEM Tomography. V: The 16th European microscopy congress 2016 August 28 – September 2, 2016 in Lyon, France. [S. l.]: John Wiley & Sons. 2016, str. [1]. http://emc-proceedings. com/abstract/in-situ-liquid-cell-transmission-electron-microscopy-of-y-based-precursor-growth-dynamics-at-elevated-temperatures/. [COBISS.SI-ID 30088487]

22. ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, BELE, Marjan, KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Three-dimensional characterization of NiSm0.2Ce0.8O2σNi−Sm0.2Ce0.8O2−σ cermet for SOFC anodes by high-resolution FIB-SEM Tomography. V: The 16th European microscopy congress 2016 August 28 – September 2, 2016 in Lyon, France. [S. l.]: John Wiley & Sons. 2016, str. [1]. http://emc-proceedings. com/abstract/in-situ-studies-of-the-dendritic-yttria-precursor-nanostructures-growth-dynamics-at-elevated-temperatures-using-liquid-cell-tra nsmission-electron-microscopy/. [COBISS.SI-ID 30088231]

23. ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, BELE, Marjan, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. In situ studies of heat induced precipitation of yttria precursor using liquid-cell transmission electron microscopy. V: Program and abstract, 11th Asia Pacific Microwave Conference, 33rd Microscopy Society, 39th Anatomy Association of Thailand Annual Conference, APMC11, MST33/AAT39, May 23-27, 2016, Phuket, Thailand. [S. l.]: Anatomy Association of Thailand. cop. 2016, str. 149. [COBISS.SI-ID 30089255]

24. AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, BELE, Marjan, ŠTURM, Sašo. Observations of nucleation and growth of gold nanoparticles grown from chloroauric acid solution by using transmission electron microscopy combined with the liquid cell. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 24. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 28.-30. september 2016, Portorož, Slovenija = 24th International Conference on Materials and Technology, 28-30 September 2016, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016, str. 30. [COBISS.SI-ID 31091239]

25. ARSHAD, Muhammad Shahid, AMBROŽIČ, Bojan, TRAFELA, Špela, KOBE, Spomenka, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Domain wall pinning in notched cylindrical electrodeposited Co-Pt nanowires. V: KAVČIČ, Nežka (ur.), et al. 9th Young researchers’ day, April 7, 2015, Ljubljana : program and abstract book. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2015, str. 15. [COBISS.SI-ID 28486695]

26. AMBROŽIČ, Bojan, VRABEC, Mirijam, SAMARDŽIJA, Zoran, ŠTURM, Sašo. A method of STEM quantitative X-ray microanalysis for application to silicon oxycarbide thin films determination. V: Book of tutorials and abstracts, EMAS 2015, 14th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, Portorož, Slovenia, 3 to 7 May 2015. Antwerpen: EMAS. 2015, str. 332. [COBISS.SI-ID 1204574]

27. AMBROŽIČ, Bojan, VRABEC, Marko, SAMARDŽIJA, Zoran, ŠTURM, Sašo. Mineral and chemical characteristics of the Jesenice meteorite. V: Book of tutorials and abstracts, EMAS 2015, 14th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, Portorož, Slovenia, 3 to 7 May 2015. Antwerpen: EMAS. 2015, str. 332. [COBISS.SI-ID 28545063]

28. OW-YANG, Cleva, AKMEHMET, Guliz Inan, ŠTURM, Sašo, BOCHER, Laura, KOCIAK, Mathhieu, AMBROŽIČ, Bojan, GEC, Medeja, FIGON ECE, Demirer, SEZEN, Meltem. Elucidating the role of boron in extending persistence in Eu2+Eu2+ and Dy3+Dy3+ co-doped Sr4Al14O25Sr4Al14O25 by cathodoluminescence, STEM-EDXS, and electron diffraction. V: ŠESTAN, Andreja (ur.), et al. Knjiga povzetkov = Book of abstracts, 1. slovensko posvetovanje mikroskopistov = 1st Slovene Microscopy Symposium, 18. in 19. maj 2015, Piran, Slovenija. [S. l.: s. n. 2015]. [COBISS.SI-ID 28584231]

29. AMBROŽIČ, Bojan, VRABEC, Mirijam, SAMARDŽIJA, Zoran, ŠTURM, Sašo. Preparation of mineral phases from meteorite-Jesenice for TEM analyses using focused ion beam technique. V: ŠESTAN, Andreja (ur.), et al. Knjiga povzetkov = Book of abstracts, 1. slovensko posvetovanje mikroskopistov = 1st Slovene Microscopy Symposium, 18. in 19. maj 2015, Piran, Slovenija. [S. l.: s. n. 2015]. [COBISS.SI-ID 28582439]

30. AMBROŽIČ, Bojan, MILER, Miloš, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, JERŠEK, Miha, ŠTURM, Sašo, DOLENEC, Matej. Primerjalna karakterizacija meteoritov Jesenice in Jezersko. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.), VRABEC, Mirijam (ur.). Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips, 4. slovenski geološki kongres, Ankaran, 8.-10. oktober 2014. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta. 2014, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 2320981]

31. AMBROŽIČ, Bojan, JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda. Možnosti uporabe tehnike fokusiranega ionskega curka (FIB) v geologiji. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.), VRABEC, Mirijam (ur.). Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips, 4. slovenski geološki kongres, Ankaran, 8.-10. oktober 2014. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta. 2014, str. 3. [COBISS.SI-ID 1155934]

32. VIDMAR, Ines, AMBROŽIČ, Bojan, DEBELJAK, Barbara, DOLŽAN, Erazem, GREGORIN, Špela, GROM, Nina, HERMAN, Polona, KERŠMANC, Teja, MENCIN GALE, Eva, MERNIK, Natalija, ŠVARA, Astrid, TROBEC, Ana, TURNŠEK, Anita, VODEB, Petra, TORKAR, Anja, BRENČIČ, Mihael. Consequences of an unusual flood event: case study of a drainage canal breach on a fluvial plain in NE Slovenia. V: European Geosciences Union, General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07-12 April 2013, (Geophysical Research Abstracts, ISSN 1607-7962, Vol. 15). München: European Geosciences Union. 2013, [1] str. [COBISS.SI-ID 1061726]

33. AMBROŽIČ, Bojan, ŠTURM, Sašo, JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda. Hondrule v meteoritu Jesenice. Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 2013, [Št.] 22, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 1204725]

1.22 Intervju

34. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). V gojzarjih in trojih hlačah na vrh Evrope. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 2018, vol. 56, štev. 24, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 31510567]

35. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Sto kilometrov ne tečeš za hec. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 2017, vol. 55, štev. 24, str. 25. [COBISS.SI-ID 31511079]

36. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Uživa v hribih. Gorenjski glas, ISSN 0352-6666, 2010, vol. 63, štev. 39, str. 17. [COBISS.SI-ID 31510823]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

37. AMBROŽIČ, Bojan. Metamorfni procesi v meteoritih Jesenice in Jezersko : magistrsko delo = metamorphic processes in meteorites Jesenice and Jezersko : master’s thesis. Lljubljana: [B. Ambrožič], 2015. XIII, 69 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73364&lang=slv. [COBISS.SI-ID 28882215]

2.11 Diplomsko delo

38. AMBROŽIČ, Bojan. Mineralogija meteorita Jesenice : diplomsko delo = mineralogy of meteorite Jesenice. Ljubljana: [B. Ambrožič], sep. 2012. VIII, 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 993630]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

39. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Meteoriti – grožnja iz vesolja : RTV Slovenija, radio ARS, 2.2. 2014. [COBISS.SI-ID 31513895]

40. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Meteoriti : RTV Slovenija 1, oddaja Ugriznimo znanost, 4. 4. 2014. [COBISS.SI-ID 31514151]

3.12 Razstava

41. JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda, AMBROŽIČ, Bojan, GOSAR, Mateja, MILER, Miloš, ŠTURM, Sašo. Kaj so meteoriti, zakaj so pomembni, meteoriti v Sloveniji : razstava v okviru 3. Tedna astronomije, ki je bila na ogled v času 2. – 9. april 2016 v Prireditvenem centru Jesenice. [COBISS.SI-ID 2520661]

42. JERŠEK, Miha (avtor razstave), AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), ŠTURM, Sašo (avtor razstave). Meteorit Jezersko : tematska razstava postavljena v okviru 42. Mednarodnih dni fosilov, mineralov in okolja, 10. – 11. maj 2014, Tržič. [COBISS.SI-ID 2276949]

43. JERŠEK, Miha (avtor razstave, fotograf), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), ŠTURM, Sašo (avtor razstave). Razstava meteorit Jezersko. Jezersko: Kulturni dom Korotan, 11. 6. – 30. 9. 2014.http://www.jezersko.si/images/novice/2014/obcinaki_praznik_plakat.jpg. [COBISS.SI-ID 1341173]

44. AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), JERŠEK, Miha (avtor razstave). Meteoriti : tematska razstava je bila postavljena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v okviru 1. tedna astronomije, 2. – 8. december 2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 2220629]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

45. AMBROŽIČ, Bojan. Elektronska mikroskopija : 3 ure predavanj, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, 11. maj 2016. [COBISS.SI-ID 29492519]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

46. AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), JERŠEK, Miha (avtor razstave). O novo odkritem meteoritu na območju Slovenije : predavanje v okviru 1. tedna astronomije, 2. – 8. december 2013, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2220885]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

47. BELE, Jani. Nevarno proti vrhovom : priročnik o nevarnostih v gorah, (Zbirka Med gorskimi reševalci, knj. 9). 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 261 str., ilustr., fotogr., portreti. ISBN 978-961-261-477-5. [COBISS.SI-ID 292105216]

48. JANŠA, Klemen (avtor, fotograf). Karavanke : planinski vodnik. 1. izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2010. 360 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6156-90-5. [COBISS.SI-ID 252677120]


NERAZPOREJENO

49. AMBROŽIČ, Bojan. Meteoriti. Spika, ISSN 1318-0541, apr. 2013, letn. 21, št. 4, str. 159-163, ilustr. [COBISS.SI-ID 285478912]

50. AMBROŽIČ, Bojan. Kongres European Geoscience Union (EGU) 2013. Spika, ISSN 1318-0541, maj 2013, letn. 21, št. 5, str. 209-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 285480448]

51. AMBROŽIČ, Bojan. Meteorit Jezersko – nov slovenski meteorit. Spika, ISSN 1318-0541, dec. 2013, letn. 21, št. 12, str. 525, 527-529, ilustr. [COBISS.SI-ID 285507840]